Home

Welkom op de website van CashKompas Bewindvoering en Financiële Begeleiding

Niemand geeft graag zijn financiën uit handen, maar het kan soms gebeuren dat daar niet aan te ontkomen is. Bij CashKompas beseffen we dat dit een vervelende maatregel is. Veranderende levensomstandigheden, zoals werkloosheid, ziekte of crisis kunnen ons soms zover brengen dat we behoefte hebben aan financiële raad en zorg en om daar extra aandacht aan te besteden. Maar het veilig en verantwoord beheren van uw financiën biedt ook rust. En dat is ons uitgangspunt: het zorgen voor een financiële stabiele situatie.

CashKompas is een kleine onderneming in Noord en Midden Limburg, die kwaliteit waarborgt vanuit een sociale benadering. Heldere afspraken zijn de basis van een goede samenwerking, waarbij het belang van u als cliënt altijd voorop staat. CashKompas beheert op zorgzame en verantwoorde wijze uw financiën. Zet nu de eerste stap in de juiste richting…