Over CashKompas

Over CashKompas

De drijvende kracht achter CashKompas is Gerdie Rous:

Vanuit diverse functies in de financiële sector kwam ik in aanraking met mensen die financieel niet (meer) voor zichzelf konden zorgen. Het is mijn ambitie mensen te begeleiden met alle mogelijke financiële aangelegenheden en de daarbij behorende thuisadministratie. Hierbij vormen persoonlijk contact, vertrouwen, integriteit en respect de belangrijkste bouwstenen van een prettige samenwerking.

Met de bundeling van mijn kennis en doorzettingsvermogen wil ik een stabiele factor zijn voor hen die dat nodig hebben. Door samen naar mogelijke oplossingen te zoeken en met raad en daad bij te staan, hoop ik de zelfredzaamheid van mijn cliënten te vergroten en weer zicht te geven op een onbezorgde toekomst.

Mijn 35 jaar ervaring in de financiële wereld zorgt voor een goed gevulde rugzak. Naast diverse managementopleidingen en mijn studie als financiële planner heb ik de opleiding tot bewindvoerder gevolgd en afgerond.

U kunt rekenen op een respectvolle samenwerking en 100% inzet.

Ik verheug me erop u te mogen ontmoeten. Bellen of mailen mag altijd.