Werkwijze

De werkwijze van CashKompas

U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met CashKompas bewindvoering om uw situatie te bespreken. Wij komen graag bij u thuis om kennis te maken, waarbij u vrijblijvend meer informatie krijgt over beschermingsbewind, de aanvraagprocedure en de kosten.

Wanneer u naderhand besluit uzelf onder bewind te laten stellen, vindt er een intakegesprek plaats.

Voor het verzoek tot onderbewindstelling moeten verschillende formulieren ingevuld en ondertekend worden en van de benodigde stukken worden voorzien. Daar helpen wij u graag bij. Enkele weken nadat de rechtbank uw aanvraag heeft ontvangen, wordt u door de kantonrechter uitgenodigd om de onderbewindstelling tijdens een zitting te bekrachtigen. Uiteraard begeleiden wij u tijdens de zitting.

Na de onderbewindstelling krijgt u de beschikking thuis gestuurd. Vanaf dat moment nemen wij uw financiële administratie over. Wat betekent dat voor u?

De bewindvoerder zorgt voor alle post die betrekking heeft op betalingen, uitkering of inkomen. Elke organisatie die wordt aangeschreven wordt verzocht om CashKompas bewindvoering als correspondentieadres op te voeren. Vervolgens stellen wij voor u een op maat gemaakt budgetplan op en kijken naar de mogelijkheden voor toeslagen, heffingskortingen en bijzondere bijstand. Tevens doen wij de belastingaangifte (box 1). Kortom: wij beheren uw gehele financiële administratie!

Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Deze handelswijze staat borg voor een verantwoorde wijze van beheer van de financiën van de cliënt.

Wanneer er sprake is van een geringe schuldenlast, zal CashKompas bewindvoering proberen betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. In geval van een problematische schuld, begeleiden wij u naar een schuldhulpverleningsorganisatie (gemeenten).